Nevyzvednutá dobírka

Objednáním zboží z našeho e-shopu uzavřete platnou kupní smlouvu. Jako kupující máte povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. Tuto povinnost vám ukládá zákon, přesněji § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!

Od našeho e-shopu i od  dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o předpokládaném datu doručení. Pokud se vám nehodí, není problém se dohodnout na jiném datu, případně změně místa dodání.

Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a
Nyní existují dvě možnosti:
O objednávku máte zájem: Zboží vám pošleme znovu. V takovém případě však budeme požadovat, abyste za zboží zaplatil/a předem. Cenu objednávky navíc navýšíme o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku. 
O objednávku zájem nemáte: To, že jste objednané zboží nepřevzal/a, neznamená, že se objednávka automaticky stává stornovanou, případně že jste odstoupil/a od kupní smlouvy. Znamená to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. V momentě, kdy jste odeslal/a objednávku a náš e-shop ji potvrdil vznikla kupní smlouva.  Pokud tedy do doby expedice nepožádáte o změnu či stornování, kupní smlouva je stále platná. Podle litery zákona má pak náš e-shop právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího. Kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. Pokud tedy nezaplatíte kompenzaci je možné věc z naší strany řešit soudní cestou. 

Na existenci zákona upozorňuje také dTest. „Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“
Žádáme vás proto, ať zodpovědně dostojíte závazkům a zboží si vyzvednete.