Zpětný odběr elektrospotřebičů

Zpětný odběr elektrospotřebičů

 

Povinnosti prodejců

  • Podat spotřebitelům (občanům, domácnostem) všechny důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá zařízení. Sběrná místa jsou zobrazena a vypsána na http://www.remasystem.cz/
  • Zajištění, aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje, a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

Symbol přeškrtnuté popelnice značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován                       

s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

 

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

  • tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
  • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
  • odevzdáním do sběrných dvorů
  • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

 

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

 

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

1)    místní úřad vaší obce

2)    správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu

3)    sběrny OEEZ

4)    služba pro odvoz komunálního odpadu

5)    www.remasystem.cz

 

Jak se zbavit starého spotřebiče? 

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

- v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík - v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík - v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

- v místě prodeje na adrese ivatofi.cz, Antonína Dvořáka 21/178, 74801 Hlučín

 

Proč recyklovat? Elektrozařízení obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů, jako jsou například kovy, plasty, sklo. Součástí spotřebičů jsou i velmi nebezpečné látky pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Úplné znění zákona o odpadech, nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz

Společnost Pavel Rygel plní povinnosti dané Zákonem o odpadech prostřednictvím kolektivního systému REMA SYSTEM a.s. Ve spolupráci s tímto zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr i případně další úkony v této oblasti.