Záruční lhůta, reklamace, vrácení zboží

Záruční lhůta, reklamace

Každou reklamaci je nutné oznámit na telefonním čísle 607147728 nebo emailem na adresu iva.tofi@seznam.cz . Dále můžete zaslat fotodokumentaci předaného balíku a zboží v něm a to odeslat na výše uvedenou emailovou adresu. Výrazně to ulehčí následný proces reklamace.

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Záruční lhůta je dána obchodním zákoníkem 12/24 měsíců/. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno na kamennou prodejnu ivatofi.cz, Antonína Dvořáka 21/178, 74801 Hlučín  nejlépe s veškerým příslušenstvím, které bylo v balení u výrobku a mělo by být zabaleno v originálním obale. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 3 pracovních dnů., ve složitých případech maximálně do lhůty 30-ti dnů.

Reklamace je obvykle vyřešena

1. opravou

2. vrácením peněz /po dvou opravách/ nebo slevou reklamovaného výrobku.

3. výměnou zboží za nové

Zboží odeslané na dobírku nepřijímáme.

Reklamace se nevztahuje na zboží, které kupující poškodil sám nebo nevhodně použil.

Vrácení zboží ve 14-denní lhůtě

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího:

Pavel Rygel, Antonína Dvořáka 21/178, 748 01 Hlučín, IČ 68934629, DIČ 7405165438

tel: 607147728, email: iva.tofi@seznam.cz

 a to formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).

 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

  1. g) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, Vaši platbu za vrácené zboží. Pro vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme.

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny po předchozí domluvě:  

ivatofi.cz

Antonína Dvořáka 21/178

748  01 Hlučín

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží odeslané na dobírku nepřijímáme.